ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19 / 2102222813 - ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15 / 2108816035

  • ΔΕΥΤ. - ΠΑΡ.: 6:45 - 21:00, ΣΑΒ.: 7:00 - 14:00

Ανοσολογικό - Ιολογικό

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

Στο Ανοσολογικό-Ιολογικό τμήμα των εργαστηρίων Meganalysis διενεργούνται οι εξετάσεις:

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

nti-Jo1 IgG

 

nti-La IgG (Anti-SSB IgG)

 

-Αnti-Ro IgG (Anti-SSA IgG)

 

-Αnti-U1RNP IgG (Anti-RNP IgG)

 

-Αnti-Smith IgG (Anti-Sm IgG)

 

nti-Scl 70 IgG

 

-Aντικεντρομεριδιακά αντισώματα (ACA IgG)

 

-Aντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA, ANF IgG)

 

-Aντιπυρηνικά αντισώματα IgM (ANA, ANF IgM)

 

nti-ENA

 

-Aντισώματα έναντι DNP (Anti-DNP)

 

-Aντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Anti-ds DNA)

 

-Aντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Anti-ss DNA)

 

-Kύτταρα λύκου (Le Cells)

 

-Le test (native DNA)

 

-Aντιουδετερόφιλα Κυτταροπλασματικά αυτοαντισώματα IgG (P-Anca)

 

-Aντιουδετερόφιλα Κυτταροπλασματικά αυτοαντισώματα IgG (C-Anca)

 

-Aυτοαντισώματα έναντι της πρωτεινάσης 3 (Αnti-PR3)

 

-Aντιουδετερόφιλα έναντι μυελουπεροξειδάσης (Αnti-MPO)

 

-Aντιμιτοχονδριακά αντισωματα ΙgG (ΑΜΑ)

 

-Aντιμιτοχονδριακά αντισωματα IgM (ΑΜΑ IgM)

 

-Aντιμιτοχονδριακά αντισωματα M2 IgG (ΑΜΑ M2)

 

-Αντισώματα έναντι λείων μυικών ινών ΙgGSMA)

 

-Διαλυτά αυτοαντισώματα αντιγόνων ήπατος (SLA-LP)

 

-Aντισώματα ρετικουλίνης IgA (ARA IgA)

 

-Ριβοσωμιακά αντισώματα πρωτείνης p IgG

 

-Aντισώματα έναντι ινδάμεσων ινιδίων (IMF)

 

-Αντιμικροσωμιακά αντισώματα IgG

 

-Αυτοαντισώματα κατά κυτοσολίων ήπατος τύπου Ι ΙgG (Anti-LC1 IgG)

 

-Αντισώματα έναντι του saccharomyces cerevisiae IgG SCA IgG)

 

-Αντισώματα έναντι του saccharomyces cerevisiae IgA SCA IgA)

 

-Αντισώματα έναντι του υποδοχέα της Ασιαλγλυκοπρωτείνης (Αnti-ASGP-R)

 

-Aντιγλιαδινικά αντισώματα IgG (Anti-DGP IgG)

 

-Aντιγλιαδινικά αντισώματα IgA (Anti-DGP IgA)

 

-Aντισώματα έναντι ενδομυίου IgA

 

-Aντισώματα έναντι Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgG (tTG IgG)

 

-Aντισώματα έναντι Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgM (tTG IgM)

 

-Aντισώματα ρετικουλίνης IgA (ARA IgA)

 

-Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgACL ΙgA)

 

-Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgGCL ΙgG)

 

-Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgMCL ΙgM)

 

-Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλοσερίνης

 

-Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλοχολίνης

 

-Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλαιθανολαμίνης

 

-Aυτοαντισώματα Φωσφατιδικού οξέος

 

-Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλογλυκερόλης

 

-Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλινοσιτόλης

 

-Aυτοαντισώματα β2 Γλυκοπρωτείνης

 

-Ρευματοειδής παράγοντας (IgA, IgM, IgG)

 

-Ρευματοειδής παράγοντας (ποιοτικός προσδιορισμός)

 

-Αντισώματα Κιτρουλινικού Κυκλικού Πεπτιδίου 2 ΙgG

 

-Kρυοσφαιρίνες

 

-Ψυχροσυγκολλητίνες

 

-Κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα (CIC)

 

-Aντισώματα ενδογενούς παράγοντα ΙgG (Παράγοντας Kastle)

 

-Αντισώματα έναντι ινσουλίνης IgG (IAA IgG)

 

-Aντινησιδιακά αντισώματα IgG (ICA IgG)

 

-Anti-GAD αντισώματα

 

-Αντιωοθηκικά αντισώματα

 

-CH50

 

-C1q

 

-C2

 

-C3c

 

-C4c

 

-C5

 

-Αντισώματα έναντι έρπητος I ΙgG (HSV I IgG)

 

-Αντισώματα έναντι έρπητος I ΙgM (HSV I IgM)

 

-Αντισώματα έναντι έρπητος II ΙgG (HSV II IgG)

 

-Αντισώματα έναντι έρπητος II ΙgM (HSV II IgM)

 

-Αντισώματα έναντι ερυθράς IgG (Rubella IgG)

 

-Αντισώματα έναντι ερυθράς IgM (Rubella IgM)

 

-CMV IgG

 

-CMV IGM

 

-Toxo ΙgG

 

-Toxo IgM

 

-Toxo IgA

 

-EB-NA-1 IgG

 

-Aντισώματα έναντι του ιού Epstein Barr (VCA IgG, VCA IgM)

 

-Μοno-test

 

-Αντισώματα έναντι του ιού της ανεμοβλογιάς-Έρπητα Ζωστήρα (VZV IgG, VZV IgM)

 

-Aντισώματα έναντι του ιού της ιλαράς (Measles IgG, IgM)

 

-Aντισώματα έναντι του ιού της Παρωτίδας (Mumps IgG, IgM)

 

-Aντισώματα έναντι HIV I, II

 

-Aντισώματα έναντι HTLV I, II

 

-Aντισώματα έναντι αμοιβάδων Histolytica

 

-Οροαντίδραση Wright

 

-Αντισώματα έναντι Βρουκέλλας IgG, IgM

 

-Wright κατά Coombs

 

-Ανίχνευση αντσωμάτων Echo ιών

 

-Αντισώματα έναντι ιού Γρίπης

 

-Αντισώματα έναντι Helicobacter Pylori

 

-Αντισώματα έναντι Εχινοκόκκου

 

-Αντισώματα έναντι Λεισμανίας Donovani

 

-Aντισώματα έναντι Legionella Pneumophila

 

-Aντισώματα έναντι λεπτόσπειρας

 

-Αντισώματα έναντι Λιστέριας

 

-Αντισώματα έναντι Bartonella Henselae

 

-Aντισώματα έναντι Borrelia

 

-Aντισώματα έναντι Parvovirus-B19

 

-Aντισώματα έναντι Ρικέτσιας

 

-Anti-DNASE B

 

-Aντιστρεπτολυσίνη-Ο

 

-Αντισώματα έναντι υαλουρονιδάσης

 

-RPR

 

-VDRL

 

-Αντισώματα έναντι τρεπονήματος Pallidum

 

-Aντισώματα έναντι Υερσίνιας enterocolitica και pseudotuberculosis

 

-Aντισώματα έναντι Ureoplasma

 

-Aντισώματα έναντι Μυκοπλάσματος Hominis

 

-Αντισώματα έναντι Χλαμυδίων

 

-Αντισώματα HAV ΙgM

 

-Αντισώματα HAV ολικά

 

-Aντιγόνο e (HbeAg)

 

-Αντιγόνο επιφανείας HbsAg

 

-Aντισώματα e (Anti-Hbe, HbeAb, Anti-e)

 

-Aντισώματα επιφανείας (Anti-HBs, HbsAb, Anti-s)

 

-Aντισώματα πυρήνος IgM nti-HBc IgM, Anti-c IgM)

 

-Aντισώματα πυρήνος ολικά (Anti-HBc, HbcAb, Anti-c)

 

-Aντισώματα ΗCV (Anti-HCV)

 

-Aντιγόνο D ολικά αντισώματα

 

-Αντιγόνο HDV

 

-Αντισώματα HEV

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εργαστήρια Meganalysisστο τηλέφωνο 2102222813.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19 / 2102222813

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15 / 2108816035

Ωράριο Λειτουργίας

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 6:45 - 21:00,

ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:00 - 14:00

ΚΥΡΙΑΚΗ: Κλειστά