Αιματολογικό

Στο Αιματολογικό Εργαστήριο εκτελούνται εξετάσεις που αφορούν τις παθήσεις του αίματος.

Με την υποστήριξη υπερσύγχρονου αυτοματοποιημένου εξοπλισμού πραγματοποιούνται όλες οι αιματολογικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων ο προσδιορισμός παραγόντων πήξεως του αίματος, ο προσδιορισμός έμμορφων συστατικών του αίματος, ο έλεγχος Αιμοσφαιρινοπαθειών.

Στο Αιματολογικό τμήμα των εργαστηρίων Meganalysis πιο συγκεκριμένα διενεργούνται:

Αιματολογικές Εξετάσεις

 • Aιματοκρίτης (Ht)
 • Aιμοπετάλια (PLT)
 • Μέσος Όγκος Αμοπεταλίων (ΜPV)
 • Aιμοσφαιρίνη (Ηb)
 • Aιμοσφαιρίνη A2  (ΗbA2)
 • Aιμοσφαιρίνη F (HbF)
 • Aιμοσφαιρίνη S (HbS)
 • Έγκλειστα Αιμοσφαιρίνης (ΗbH)
 • Σωμάτια Heintz
 • Γενική Αίματος (CBC-PLT)
 • Δίκτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
 • Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC)
 • Oμάδα Αίματος (ΑΒΟ)
 • Rhesus Aίματος (Rh)
 • Tαχύτητα καθίζησης ερυθρών (Τ.Κ.Ε.)
 • Coombs Άμεση (DAT)
 • Coombs Έμμεση (ΙDAT)
 • Wright κατά Coombs
 • Aνοσοφαινοτυπική ανάλυση Λεμφοκυττάρων
 • ΝΚ-Cells (CD3/CD56+16)
 • CD4/CD8

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Χρόνος Προθρομβίνης (QUICK, PT)
 • Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης Ενεργοποιημένος (ΑPTT)
 • Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης (PTT)
 • Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτείνη C (APC-R)
 • Αναστολέας της C1 Eστεράσης (C1 INH)
 • Αντιθρομβίνη Λειτουργική, ΑΤ ΙΙΙ (FAT)
 • Αντιθρομβίνης Αντιγόνο (Ag AT)
 • Αντιπηκτικό Λύκου – Δοκιμές (PTT-LA / d RVVT)
 • D-Διμερή (D-Dimers)
 • Αναστολέας του Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου-Αντιγόνο (PAI-I)
 • Ινωδογόνο Λειτουργικό (Fibr)
 • Iνωδογόνου Αντιγόνο (Fibr Ag)
 • Παράγοντα VIII Δραστικότητα (FVIII)
 • Von Willebrand Αντιγόνο (v WF-Ag)
 • Ηπαρίνη – Anti-Xa
 • Προιόντα Λύσεως Ινώδους (FDP)
 • Πλασμινογόνο (PLG)
 • Ιστικός Ενεργοποιητής Πλασμινογόνου (t-PA)
 • Πρωτείνη C Δραστικότητα (PrC)
 • Πρωτείνη S Δραστικότητα (PrS)
 • Πρωτείνη S ελέυθερης Αντιγόνο (PrS ελεύθερη)
 • Πρωτείνη S ολικό Αντιγόνο (PrS-Ag)
 • Φιμπρονεκτίνη
 • Χρόνος Θρομβίνης (TT)
 • Lac (Χρόνος Russell) (DRVVT)
 • Παράγοντας V (Factor V)
 • Πρωτείνη C ολικό αντιγόνο

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Αιματολογικού Τμήματος  Meganalysis

Μπαϊμπά Στέλλα
Ιατρός Βιοπαθολόγος

Για περισσότερες πληροφορίες και για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εργαστήρια Meganalysis, στο τηλέφωνο 2102222813.

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.