Ανοσολογικό – Ιολογικό

 

Στο Ανοσολογικό-Ιολογικό τμήμα των εργαστηρίων Meganalysis διενεργούνται οι εξετάσεις:

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ntiJo1 IgG

 

ntiLa IgG (AntiSSB IgG)

 

Αnti-Ro IgG (Anti-SSA IgG)

 

Αnti-U1RNP IgG (Anti-RNP IgG)

 

Αnti-Smith IgG (Anti-Sm IgG)

 

ntiScl 70 IgG

 

Aντικεντρομεριδιακά αντισώματα (ACA IgG)

 

Aντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA, ANF IgG)

 

Aντιπυρηνικά αντισώματα IgM (ANA, ANF IgM)

 

ntiENA

 

Aντισώματα έναντι DNP (AntiDNP)

 

Aντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Antids DNA)

 

Aντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Antiss DNA)

 

-Kύτταρα λύκου (Le Cells)

 

-Le test (native DNA)

 

Aντιουδετερόφιλα Κυτταροπλασματικά αυτοαντισώματα IgG (PAnca)

 

Aντιουδετερόφιλα Κυτταροπλασματικά αυτοαντισώματα IgG (CAnca)

 

Aυτοαντισώματα έναντι της πρωτεινάσης 3 (ΑntiPR3)

 

Aντιουδετερόφιλα έναντι μυελουπεροξειδάσης (ΑntiMPO)

 

Aντιμιτοχονδριακά αντισωματα ΙgG (ΑΜΑ)

 

Aντιμιτοχονδριακά αντισωματα IgM (ΑΜΑ IgM)

 

Aντιμιτοχονδριακά αντισωματα M2 IgG (ΑΜΑ M2)

 

-Αντισώματα έναντι λείων μυικών ινών ΙgGSMA)

 

-Διαλυτά αυτοαντισώματα αντιγόνων ήπατος (SLALP)

 

Aντισώματα ρετικουλίνης IgA (ARA IgA)

 

-Ριβοσωμιακά αντισώματα πρωτείνης p IgG

 

Aντισώματα έναντι ινδάμεσων ινιδίων (IMF)

 

-Αντιμικροσωμιακά αντισώματα IgG

 

-Αυτοαντισώματα κατά κυτοσολίων ήπατος τύπου Ι ΙgG (AntiLC1 IgG)

 

-Αντισώματα έναντι του saccharomyces cerevisiae IgG SCA IgG)

 

-Αντισώματα έναντι του saccharomyces cerevisiae IgA SCA IgA)

 

-Αντισώματα έναντι του υποδοχέα της Ασιαλγλυκοπρωτείνης (ΑntiASGPR)

 

Aντιγλιαδινικά αντισώματα IgG (AntiDGP IgG)

 

Aντιγλιαδινικά αντισώματα IgA (AntiDGP IgA)

 

Aντισώματα έναντι ενδομυίου IgA

 

Aντισώματα έναντι Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgG (tTG IgG)

 

Aντισώματα έναντι Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgM (tTG IgM)

 

Aντισώματα ρετικουλίνης IgA (ARA IgA)

 

-Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgACL ΙgA)

 

-Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgGCL ΙgG)

 

-Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgMCL ΙgM)

 

Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλοσερίνης

 

Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλοχολίνης

 

Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλαιθανολαμίνης

 

Aυτοαντισώματα Φωσφατιδικού οξέος

 

Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλογλυκερόλης

 

Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλινοσιτόλης

 

Aυτοαντισώματα β2 Γλυκοπρωτείνης

 

-Ρευματοειδής παράγοντας (IgA, IgM, IgG)

 

-Ρευματοειδής παράγοντας (ποιοτικός προσδιορισμός)

 

-Αντισώματα Κιτρουλινικού Κυκλικού Πεπτιδίου 2 ΙgG

 

Kρυοσφαιρίνες

 

-Ψυχροσυγκολλητίνες

 

-Κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα (CIC)

 

Aντισώματα ενδογενούς παράγοντα ΙgG (Παράγοντας Kastle)

 

-Αντισώματα έναντι ινσουλίνης IgG (IAA IgG)

 

Aντινησιδιακά αντισώματα IgG (ICA IgG)

 

AntiGAD αντισώματα

 

-Αντιωοθηκικά αντισώματα

 

CH50

 

C1q

 

C2

 

C3c

 

C4c

 

C5

 

-Αντισώματα έναντι έρπητος I ΙgG (HSV I IgG)

 

-Αντισώματα έναντι έρπητος I ΙgM (HSV I IgM)

 

-Αντισώματα έναντι έρπητος II ΙgG (HSV II IgG)

 

-Αντισώματα έναντι έρπητος II ΙgM (HSV II IgM)

 

-Αντισώματα έναντι ερυθράς IgG (Rubella IgG)

 

-Αντισώματα έναντι ερυθράς IgM (Rubella IgM)

 

-CMV IgG

 

-CMV IGM

 

-Toxo ΙgG

 

-Toxo IgM

 

-Toxo IgA

 

-EB-NA-1 IgG

 

-Aντισώματα έναντι του ιού Epstein Barr (VCA IgG, VCA IgM)

 

-Μοnotest

 

-Αντισώματα έναντι του ιού της ανεμοβλογιάς-Έρπητα Ζωστήρα (VZV IgG, VZV IgM)

 

Aντισώματα έναντι του ιού της ιλαράς (Measles IgG, IgM)

 

Aντισώματα έναντι του ιού της Παρωτίδας (Mumps IgG, IgM)

 

Aντισώματα έναντι HIV I, II

 

Aντισώματα έναντι HTLV I, II

 

Aντισώματα έναντι αμοιβάδων Histolytica

 

-Οροαντίδραση Wright

 

-Αντισώματα έναντι Βρουκέλλας IgG, IgM

 

Wright κατά Coombs

 

-Ανίχνευση αντσωμάτων Echo ιών

 

-Αντισώματα έναντι ιού Γρίπης

 

-Αντισώματα έναντι Helicobacter Pylori

 

-Αντισώματα έναντι Εχινοκόκκου

 

-Αντισώματα έναντι Λεισμανίας Donovani

 

-Aντισώματα έναντι Legionella Pneumophila

 

Aντισώματα έναντι λεπτόσπειρας

 

-Αντισώματα έναντι Λιστέριας

 

-Αντισώματα έναντι Bartonella Henselae

 

-Aντισώματα έναντι Borrelia

 

Aντισώματα έναντι ParvovirusB19

 

Aντισώματα έναντι Ρικέτσιας

 

AntiDNASE B

 

Aντιστρεπτολυσίνη-Ο

 

-Αντισώματα έναντι υαλουρονιδάσης

 

RPR

 

VDRL

 

-Αντισώματα έναντι τρεπονήματος Pallidum

 

Aντισώματα έναντι Υερσίνιας enterocolitica και pseudotuberculosis

 

Aντισώματα έναντι Ureoplasma

 

Aντισώματα έναντι Μυκοπλάσματος Hominis

 

-Αντισώματα έναντι Χλαμυδίων

 

-Αντισώματα HAV ΙgM

 

-Αντισώματα HAV ολικά

 

Aντιγόνο e (HbeAg)

 

-Αντιγόνο επιφανείας HbsAg

 

Aντισώματα e (AntiHbe, HbeAb, Antie)

 

Aντισώματα επιφανείας (AntiHBs, HbsAb, Antis)

 

Aντισώματα πυρήνος IgM ntiHBc IgM, Antic IgM)

 

Aντισώματα πυρήνος ολικά (AntiHBc, HbcAb, Antic)

 

Aντισώματα ΗCV (AntiHCV)

 

Aντιγόνο D ολικά αντισώματα

 

-Αντιγόνο HDV

 

Αντισώματα HEV

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εργαστήρια Meganalysisστο τηλέφωνο 2102222813.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Διαγνωστικό Test Covid-19

Αξιόπιστα και με ασφάλεια από το σπίτι σας

Θέλετε να μάθετε άμεσα, αξιόπιστα και από την ασφάλεια του σπιτιού σας αν νοσείτε από τον νέο κορωνοϊό COVID-19;

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.