Ανοσολογικό – Ιολογικό

Στο εργαστήριο μας, με υπερσύγχρονο και αυτοματοποιημένο εξοπλισμό πραγματοποιούνται οι  ορολογικές, ιολογικές και ανοσολογικές εξετάσεις, για τη διερεύνηση νοσημάτων και παθολογικών μηχανισμών, που εκφράζονται με ορολογικούς δείκτες, όπως τα αυτοαντισώματα, τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, τα αλλεργιογόνα.

Βασικός στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, η εργαστηριακή επιβεβαίωση του κλινικά παρουσιαζόμενου νοσήματος, ο ακριβής έλεγχος της πορείας της νόσου και η δυνατή συμβολή μας στην διαχείριση της θεραπείας.

Στο Ανοσολογικό-Ιολογικό τμήμα των εργαστηρίων Meganalysis διενεργούνται πακέτα εξετάσεων όπως:

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 • Αnti-Jo1 IgG
 • Αnti-La IgG (Anti-SSB IgG)
 • Αnti-Ro IgG (Anti-SSA IgG)
 • Αnti-U1RNP IgG (Anti-RNP IgG)
 • Αnti-Smith IgG (Anti-Sm IgG)
 • Αnti-Scl 70 IgG
 • Aντικεντρομεριδιακά αντισώματα (ACA IgG)
 • Aντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA, ANF IgG)
 • Aντιπυρηνικά αντισώματα IgM (ANA, ANF IgM)
 • Αnti-ENA
 • Aντισώματα έναντι DNP (Anti-DNP)
 • Aντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Anti-ds DNA)
 • Aντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Anti-ss DNA)
 • Kύτταρα λύκου (Le Cells)
 • Le test (native DNA)
 • Aντιουδετερόφιλα Κυτταροπλασματικά αυτοαντισώματα IgG (P-Anca)
 • Aντιουδετερόφιλα Κυτταροπλασματικά αυτοαντισώματα IgG (C-Anca)
 • Aυτοαντισώματα έναντι της πρωτεινάσης 3 (Αnti-PR3)
 • Aντιουδετερόφιλα έναντι μυελουπεροξειδάσης (Αnti-MPO)
 • Aντιμιτοχονδριακά αντισωματα ΙgG (ΑΜΑ)
 • Aντιμιτοχονδριακά αντισωματα IgM (ΑΜΑ IgM)
 • Aντιμιτοχονδριακά αντισωματα M2 IgG (ΑΜΑ M2)
 • Αντισώματα έναντι λείων μυικών ινών ΙgG (ΑSMA)
 • Διαλυτά αυτοαντισώματα αντιγόνων ήπατος (SLA-LP)
 • Aντισώματα ρετικουλίνης IgA (ARA IgA)
 • Ριβοσωμιακά αντισώματα πρωτείνης p IgG
 • Aντισώματα έναντι ινδάμεσων ινιδίων (IMF)
 • Αντιμικροσωμιακά αντισώματα IgG
 • Αυτοαντισώματα κατά κυτοσολίων ήπατος τύπου Ι ΙgG (Anti-LC1 IgG)
 • Αντισώματα έναντι του saccharomyces cerevisiae IgG (ΑSCA IgG)
 • Αντισώματα έναντι του saccharomyces cerevisiae IgA (ΑSCA IgA)
 • Αντισώματα έναντι του υποδοχέα της Ασιαλγλυκοπρωτείνης (Αnti-ASGP-R)
 • Aντιγλιαδινικά αντισώματα IgG (Anti-DGP IgG)
 • Aντιγλιαδινικά αντισώματα IgA (Anti-DGP IgA)
 • Aντισώματα έναντι ενδομυίου IgA
 • Aντισώματα έναντι Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgG (tTG IgG)
 • Aντισώματα έναντι Ιστικής Τρανσγλουταμινάσης IgM (tTG IgM)
 • Aντισώματα ρετικουλίνης IgA (ARA IgA)
 • Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgA (α CL ΙgA)
 • Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgG (α CL ΙgG)
 • Αυτοαντισώματα Καρδιολιπίνης IgM (α CL ΙgM)
 • Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλοσερίνης
 • Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλοχολίνης
 • Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλαιθανολαμίνης
 • Aυτοαντισώματα Φωσφατιδικού οξέος
 • Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλογλυκερόλης
 • Aυτοαντισώματα Φωσφατιδυλινοσιτόλης
 • Aυτοαντισώματα β2 Γλυκοπρωτείνης
 • Ρευματοειδής παράγοντας (IgA, IgM, IgG)
 • Ρευματοειδής παράγοντας (ποιοτικός προσδιορισμός)
 • Αντισώματα Κιτρουλινικού Κυκλικού Πεπτιδίου 2 ΙgG
 • Kρυοσφαιρίνες
 • Ψυχροσυγκολλητίνες
 • Κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα (CIC)
 • Aντισώματα ενδογενούς παράγοντα ΙgG (Παράγοντας Kastle)
 • Αντισώματα έναντι ινσουλίνης IgG (IAA IgG)
 • Aντινησιδιακά αντισώματα IgG (ICA IgG)
 • Anti-GAD αντισώματα
 • Αντιωοθηκικά αντισώματα
 • CH50
 • C1q
 • C2
 • C3c
 • C4c
 • C5
 • Αντισώματα έναντι έρπητος I ΙgG (HSV I IgG)
 • Αντισώματα έναντι έρπητος I ΙgM (HSV I IgM)
 • Αντισώματα έναντι έρπητος II ΙgG (HSV II IgG)
 • Αντισώματα έναντι έρπητος II ΙgM (HSV II IgM)
 • Αντισώματα έναντι ερυθράς IgG (Rubella IgG)
 • Αντισώματα έναντι ερυθράς IgM (Rubella IgM)
 • CMV IgG
 • CMV IGM
 • Toxo ΙgG
 • Toxo IgM
 • Toxo IgA
 • EB-NA-1 IgG
 • Aντισώματα έναντι του ιού Epstein Barr (VCA IgG, VCA IgM)
 • Μοno-test
 • Αντισώματα έναντι του ιού της ανεμοβλογιάς-Έρπητα Ζωστήρα (VZV IgG, VZV IgM)
 • Aντισώματα έναντι του ιού της ιλαράς (Measles IgG, IgM)
 • Aντισώματα έναντι του ιού της Παρωτίδας (Mumps IgG, IgM)
 • Aντισώματα έναντι HIV I, II
 • Aντισώματα έναντι HTLV I, II
 • Aντισώματα έναντι αμοιβάδων Histolytica
 • Οροαντίδραση Wright
 • Αντισώματα έναντι Βρουκέλλας IgG, IgM
 • Wright κατά Coombs
 • Ανίχνευση αντσωμάτων Echo ιών
 • Αντισώματα έναντι ιού Γρίπης
 • Αντισώματα έναντι Helicobacter Pylori
 • Αντισώματα έναντι Εχινοκόκκου
 • Αντισώματα έναντι Λεισμανίας Donovani
 • Aντισώματα έναντι Legionella Pneumophila
 • Aντισώματα έναντι λεπτόσπειρας
 • Αντισώματα έναντι Λιστέριας
 • Αντισώματα έναντι Bartonella Henselae
 • Aντισώματα έναντι Borrelia
 • Aντισώματα έναντι Parvovirus-B19
 • Aντισώματα έναντι Ρικέτσιας
 • Anti-DNASE B
 • Aντιστρεπτολυσίνη-Ο
 • Αντισώματα έναντι υαλουρονιδάσης
 • RPR
 • VDRL
 • Αντισώματα έναντι τρεπονήματος Pallidum
 • Aντισώματα έναντι Υερσίνιας enterocolitica και pseudotuberculosis
 • Aντισώματα έναντι Ureoplasma
 • Aντισώματα έναντι Μυκοπλάσματος Hominis
 • Αντισώματα έναντι Χλαμυδίων
 • Αντισώματα HAV ΙgM
 • Αντισώματα HAV ολικά
 • Aντιγόνο e (HbeAg)
 • Αντιγόνο επιφανείας HbsAg
 • Aντισώματα e (Anti-Hbe, HbeAb, Anti-e)
 • Aντισώματα επιφανείας (Anti-HBs, HbsAb, Anti-s)
 • Aντισώματα πυρήνος IgM (Αnti-HBc IgM, Anti-c IgM)
 • Aντισώματα πυρήνος ολικά (Anti-HBc, HbcAb, Anti-c)
 • Aντισώματα ΗCV (Anti-HCV)
 • Aντιγόνο D ολικά αντισώματα
 • Αντιγόνο HDV
 • Αντισώματα HEV

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Ανοσολογικού Ιολογικού Τμήματος  Meganalysis

Μπαϊμπά Στέλλα
Ιατρός Βιοπαθολόγος

Για περισσότερες πληροφορίες και για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εργαστήρια Meganalysis, στο τηλέφωνο 2102222813.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.