Αντιγόνο Καρκινώματος Πλακώδους Επιθηλίου (SCC)

Tο Αντιγόνο Καρκινώματος Πλακώδους Επιθηλίου (SCC) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που περιέχεται σε ουδέτερη μορφή μέσα στα φυσιολογικά επιθηλιακά κύτταρα των ιστών αλλά απελευθερώνεται σε όξινη μορφή όταν υπάρχουν ακανθοκυτταρικά καρκινώματα ή καλοήθεις αλλοιώσεις.

Το αντιγόνο που σχετίζεται με το πλακώδες επιθήλιο αποτελεί ένα από τα 14 κλάσματα του καρκινικού αντιγόνου ΤA-4.

Οι συγκεντρώσεις του σχετίζονται με την εξέλιξη της νόσου σε ορισμένα πλακώδη καρκινώματα και την ανταπόκριση τους στη θεραπεία.

Το SCC Ag έχει μελετηθεί και σε άλλες κακοήθειες εκ πλακωδών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα, του οισοφάγου, της κεφαλής και του τραχήλου, του πρωκτικού σωλήνα και του δέρματος.

Ο δείκτης αυτός δεν έχει ευαισθησία στην αποκάλυψη μικρομεταστάσεων και συνεπώς δεν έχει αξία για μαζικό προληπτικό πληθυσμιακό έλεγχο.

Πηγές

Mino N. , Lio A. Hamamoto K: (1988). Availability of tumor antigen 4 as a marker of squamous cell carcinoma of the lung and other organs. Cancer 62: 730 -734.

Kto H, Torigoe T. (1977). Radioimminoassay for tumor antigen of human cervical squamus Institutional Repository – Library & Information Centre – University of Thessaly 09/12/2017 09:10:38 EET – 137.108.70.7 42 cell carcinoma. Cancer 40: 1621 – 1628 ,

Hensen M: (1991). Serum tumor markeres in lung cancer . Scand J Clin Labor Invest 206 (Suppl): 93 – 101

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.