Τι δείχνουν οι χρωματοσωμικοί χάρτες…

Το ανθρώπινο γονιδίωμα περιέχει το σύνολο της γενετκής πληροφορίας και αποτελείται από 3 περίπου δισσεκατομμύρια βάσεις, κατανεμημένες στα 22 αυτοσωματικά χρωμοσώματα και 2 χρωμοσώματα του φύλλου.

Οι Χρωματοσωμικοί χάρτες δείχνουν τη θέση των γονιδίων, των γενετικών δεικτών, των κεντρομερών, των τελομερών και άλλων θέσεων κατά μήκος των χρωμοσωμάτων.

Συμπεριλαμβάνουν τους γενετικούς χάρτες (χάρτες σύνδεσης), φυσικούς χάρτες και χάρτες αλληλουχίας σε ευρεία κλίμακα.

Η διαδικασία ανάλυσης του γονιδιώματος περιλαμβάνει τρία στάδια: Πρώτα τη δημιουργία ενός χάρτη σύνδεσης. Μετά τη δημιουργία ενός φυσικού χάρτη. Τέλος, τη δημιουργία του χάρτη της αλληλουχίας από το συνδυασμό των παραπάνω.

Oι γενετικοί χάρτες (χάρτες σύνδεσης) – δείχνουν τη σχετική θέση των γονιδίων χωρίς να είναι γνωστή η πραγματική απόσταση. Βασίζονται στη συχνότητα ανασυνδυασμού μεταξύ γειτονικών γονιδίων/γενετικών δεικτών.

Οι φυσικοί χάρτες – δείχνουν την πραγματική απόσταση μεταξύ των γονιδίων σε bp.

Οι χάρτες αλληλουχίας – αποτελούνται από τη συνολική αλληλουχία των νουκλεοτιδίων σε ένα γονίδιο ή γενικά περιοχή του DNA.

Πηγές

Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts et all)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.