Σεμίνωμα

Tα σεμινώματα αποτελούν το 35% των όγκων των όρχεων από γεννητικά κύτταρα.

Διακρίνονται ιστολογικά σε 3 τύπους, το κλασσικό, το αναπλαστικό, το σπερματοκυτταρικό.

Οι όγκοι των όρχεων γενικά εμφανίζονται σε νέους άνδρες στην 3η και 4η δεκαετία της ζωής.

Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής συνήθως προσέρχεται με μια ανώδυνη, ετερόπλευρη μάζα στο όσχεο.

Μακροσκοπικά είναι όγκος ομοιογενής, λευκόφαιος.

Συγκυτιοτροφοβλαστικά στοιχεία υπάρχουν στο 10-15% των περιπτώσεων που αντιστοιχεί στο ποσοστό των σεμινωμάτων που παράγουν χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG).

Σε ένα ποσοστό 10% ο καρκίνος του όρχεως μπορεί να εμφανίζεται με την κλινική εικόνα ορχεοεπιδιδυμίτιδας.

Η διαγνωση μπορεί να επιβεβαιωθεί με την μέτρηση της AFP, της  b-hCG (β-ανθρώπειος χορειακή γοναδοτροπίνη), της LDH και με την απεικόνιση μέσω της ηπερηχοτομογραφίας, την αξονικής τομογραφίας, της ακτινογραφίας θώρακος, του σπινθηρογραφήματος.

Πηγές

Richie JR, Walsh PC, et al. Neoplasms of the testis. In: Campbell’s Urology. 7th ed. (ends).WB Saunders Co. Philadelphia 1997; p. 2411-2452. 2. Schottenfeld D, Warshauer ME, Sherlock S, Zauber AG, Leder M, Payne R. The epidemiology of testicular cancer in young adults. Am J Epidemiol 1980; 112:232-246.

Germa-Lluch JR, Garcia del Muro X, Maroto P, Paz-Ares L, Arranz JA, Guma J, Alba E, Satre J, Aparicio J, Fernandez A. Barnadas A, Terrassa J, Saenz A, Almenar D, Lopez-Brea M, Climent MA.Sanchez MA, Lasso de la Vega R, Berenguer G, Perez X. Spanish Germ-Cell Cancer Group (GG).Clinical pattern and therapeutic results achieved in 1490 patients with germ-cell tumours of the testis: the experience of the Spanish Germ-Cell Cancer Group (GG). Eur Urol 2002; 42:553-562.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.