Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας

Ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας ορίζεται ο πυρετός που είναι υψηλότερος από 38,3 ΊC σε πολλαπλές μετρήσεις, έχει διάρκεια του πυρετού για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και υπάρχει απουσία διάγνωσης μετά από μια εβδομάδα νοσηλείας.

Η διερεύνηση που πρέπει να έχει διενεργηθεί για να χαρακτηρισθεί ένας πυρετός αγνώστου αιτιολογί-ας περιλαμβάνει:

• Ιστορικό

• Κλινική εξέταση

• Γενική εξέταση αίματος

• Καλλιέργειες αίματος

• Συνήθης βιοχημικός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων ηπατικών ενζύμων και χολερυθρίνης

• Δείκτες ηπατίτιδας

• Γενική ούρων και καλλιέργεια ούρων

• Μέτρηση αντιπυρηνικών αντισωμάτων

• Ακτινογραφία θώρακος

• ΤΚΕ, CRP

• LDH ορού

• Αντισώματα για HIV

• CPK ορού

• Αντισώματα Epstein-Barr

• Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού

• Αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίαςδιερεύνηση του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας καιι άλλες απεικονιστικές εξετάσεις και βιοψίες κατόπιν κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων

Πηγές

Petersdorf RG, Beeson PB. Fever of unexplained ori- gin: report on 100 cases. Medicine (Baltimore) 1961, 40:1-7.

Durack DT, Street AC. Fever of unknown origin: Reexamined and redefined. In: Current Clinical Topics in Infectious Diseases, Remington, JS, Swartz, MN (Eds), Blackwell Science, Boston 1991

Konecny P, Davidson RN. Pyrexia of unknown origin in the 1990s: time to redefine. Br J Hosp Med 1996,

Vanderschueren S, Knockaert D, Adriaenssens T, et al. From prolonged febrile illness to fever of un- known origin: the challenge continues. Arch Intern Med 2003, 163:1033-41

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.