Περιγεννητική ασφυξία

Η περιγεννητική ασφυξία χαρακτηρίζεται από διαταραχές στην ανταλλαγή των αερίων στον πλακούντα, που οδηγούν σε υποξία, υπερκαπνία και µεταβολική οξέωση.

Εάν η υποξία παραταθεί ή είναι αρκετά σοβαρή, καταστέλλεται η λειτουργία του µυοκαρδίου και ελαττώνεται η αιµάτωση του εγκεφάλου, µε αποτέλεσµα ισχαιµία.

Η υποξαιµική-ισχαιµική εγκεφαλοπάθεια στα τελειόµηνα νεογνά ορίζεται ως η παρουσία παθολογικών νευρολογικών ευρηµάτων τις πρώτες 48 ώρες ζωής, µετά από ενδείξεις εµβρυϊκής ή νεογνικής δυσπραγίας.

Στις ενδείξεις αυτές περιλαµβάνονται οι διαταραχές του εµβρυϊκού καρδιακού ρυθµού, το κεχρωσµένο αµνιακό υγρό, η βαριά µεταβολική οξέωση στην οµφαλική αρτηρία και το χαµηλό Apgar score.

∆ιάγνωση

  • Καρδιοτοκογράφηµα
  • Κεχρωσµένο αµνιακό υγρό
  • Apgar score
  • Μέτρηση ph
  • Μέτρηση ενζύµων στο αίµα-ΕΝΥ
  • Υπερηχογράφηµα, αξονική και μαγνωτική τομογραφία εγκεφάλου νεογνών
  • Μέτρηση της αιµατικής εγκεφαλικής ροής µε τη χρήση Doppler, µαγνητική φασµατοµετρία
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Πηγές

Gomella TL.Perinatal asphyxia. In: Gomella TL eds. Neonatology, 5th ed. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill 2004:512-523.

Inder TE, Volpe JJ. Mechanisms of perinatal brain injury. Semin Neonatol 2000;5:3-16

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.