Μετάλλαξη C677T του γονιδίου MTHFR.

Η θρομβοφιλία είναι μια επίκτητη ή συγγενής διαταραχή που σχετίζεται με θρομβώσεις.

Η ανεπάρκεια του ενζύμου ρεδουκτάση ή αναγωγάση του 5,10-μεθυλο-τετραϋδροφυλλικού οξέος (MTHFR) είναι κληρονομούμενη αυτοσωμική υπολειπόμενη διαταραχή και αποτελεί κοινή γενετική βλάβη στο μεταβολισμό του φυλλικού οξέος. Η μετάλλαξη C677T του γονιδίου MTHFR δημιουργεί ένα θερμοασταθές ένζυμο με περιορισμένη δραστικότητα που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιππέδων ομοκυστείνης στο αίμα.

Ο πολυμορφισμός σε ομοζυγωτία είναι το αποτέλεσμα μιας μετάλλαξης στη νουκλεοτιδική θέση 677 και αυξάνει την προδιάθεση αρτηριακής και φλεβικής θρόμβωσης σε συνδιασμό με άλλους παράγοντες κινδύνου.

Ο μοριακός έλεγχος για τη μετάλλαξη C677T γίνεται για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης θρομβώσεων.

Πηγές

Kluijtmans LA, et al. Molecular genetic analysis in mild hyperhomocysteinemia: a common mutation in the methylenetetrahydrofolate reductase gene is a genetic risk factor for cardiovascular disease. Am J Hum Genet 1996;58(1):35–41

Kupferminc MJ, Eldor A, Steinman N, Many A, Bar-Am A, Jaffa A, Fait G, Lessing JB. Increased frequency of genetic thrombophilia in women with complications of pregnancy. N Engl J Med. 1999; 340: 9–13

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.