Κροταφική αρτηρίτιδα

H Κροταφική αρτηρίτιδα προσβάλλει μεσαίου και μεγάλου βαθμού αρτηρίες σε άτομα άνω των 50 ετών.

Χαρακτηριστικά της νόσου είναι η κεφαλαλγία, οι διαταραχές όρασης και η χωλότητα της γνάθου.

Επίσης παρατηρείται κοκκιωματωδης φλεγμονή του έσω ελαστικού πετάλου της αορτής και των κλάδων της, με προτίμηση εξωκρανιακούς κλάδους καρωτίδας.

Συστηματικά συμπτώματα αποτελούν η κακουχία, ο πυρετός, η χρόνια αναιμία, η απώλεια βάρους.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος που θα επιβεβαιώσουν το νόσημα είναι η γενική αίματος, η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, η μέτρηση των  ηπατικών ενζύμων και της αλκαλικής φωσφατάσης.

Η απεικόνιση μεγάλων αγγείων με αξονική αγγειογραφία, μαγνητική αγγειογραφία και με  τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων  χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση της νόσου.

Η βιοψία κροταφικής αρτηρίας θα οριοθετήσει και ιστολογικά το νόσημα. 

Πηγές

Dasgupta B, et al. BSR and BHPR guidelines for the management of giant cell arteritis. Rheumatology (Oxford) 2010;49:1594-7.

Mukhtyar C, et al. EULAR recommendations for the management of large vessel vasculitis. Ann Rheum Dis 2009;68:318-23.

Pipitone N, et al. Recommendations of the Italian Society of Rheumatology for the treatment of the primary large-vessel vasculitis with biological agents. Clin Exp Rheumatol 2012;30:S139-S161. 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.