Κύστεις του Gartner

Οι κύστεις του Gartner είναι συγγενείς μονήρεις, ετερόπλευρες κύστεις.

Έίναι εμβρυϊκά υπολείμματα των μεσονεφρικών πόρωντου Wolf και τυπικά εντοπίζονται στο προσθιοπλάγιο τοίχωμα του ανώτερου συνήθως τμήματος του κόλπου, πάνω από το ύψος του κάτω χείλους της ηβικής σύμφυσης.

Είναι ασυμπτωματικές και ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής κλινικής και απεικονιστικής εξέτασης.

Παροχέτευση ή ακόμα και αφαίρεση αυτών μπορεί να χρειαστεί αν επιμολυνθούν ή μεγαλώσουν, προκαλώντας πιεστικά φαινόμενα στις παρακείμενες δομές.

Πηγές

Chorge J, Schaffer J, Halvorson L, Hoffman B, Bradshaw K, Cunningham F, Gynecologic infection, Chorge J et al, Williams Gyneocology, McGraw-Hill Companies,New York, 2008, p49-83.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.