Ινχιμπίνη

Η ινχιμπίνη Β είναι μί­α α­πό τις πρώ­τες πρω­τε­ϊ­νι­κές ορ­μό­νες που έ­χουν πε­ρι­γρα­φεί,και α­νι­χνεύ­θη­κε αρ­χι­κά ως υ­δα­το­δια­λυ­τός πα­ρά­γοντας του ά­ξο­να «υπο­θά­λα­μος – υ­πό­φυ­ση – γο­νά­δες» με δρά­ση στην έκ­κρι­ση των υ­πο­φυ­σια­κών ορ­μονών.

H Inh-B αλ­ληλε­πι­δρά με την FSH, κα­θώς η πρώ­τη ε­λατ­τώ­νει την έκ­κριση της δεύ­τε­ρης, ε­νώ η δεύ­τε­ρη προ­ά­γει την έκ­κρι­ση της πρώ­της.
Η Inh-B εί­ναι η μο­να­δι­κή μορ­φή Inh που εκ­κρί­νε­ται στον άν­δρα.

Η μέτρηση της ινχιμπίνης Β χρησιμοποιείται κυρίως ως βοηθητική εξέταση στη διάγνωση όγκων των ωοθηκών όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ινχιμπίνη Α και για την παρακολούθηση των ασθενών αυτών καθώς ως βοηθητική εξέταση στον έλεγχο της υπογονιμότητας.

Ο έλεγχος της τιμής της Ινχιμπίνης B (ή κατασταλτίνη Β)γίνεται αυστηρά την 3η ημέρα του κύκλου για να βοηθήσει στον καθορισμό της ποιότητας και της ποσότητας των ωοθηκών αποθεμάτων. Η Ινχιμπίνη B συχνά διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο στον καθορισμό του κατά πόσο ένα ζευγάρι θα μπορέσει να συλλάβει, αλλά στις αποβολές. του 1ου τριμήνου.

Πηγές

Illingworth PJ, Groome NP, Byrd W, Rainey WE, McNeilly AS, Mather JP, et al. Inhibin-B: A likely candidate for the physiologically important form of inhibin in men. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81:1321-1325.

S.L.Corson1 , 3 , J.Gutmann1 , F.R.Batzer1, H.Wallace1, N.Klein2 and M.R.Soules. (1999) Inhibin-B as a test of ovarian reserve for infertile womenS. Human Reproduction vol.14 no.11 pp.2818-2821.

von Eckardstein S, Simoni M, Bergmann M, Weinbauer GF, Gassner P, Schepers AG, et al. Serum inhibin-B in combination with serum folliclestimulating hormone (FSH) is a more sensitive marker than serum FSH alone for impairedspermatogenesis in men, but cannot predict the presence of sperm in testicular tissue samples. JClin Endocrinol Metab 1999; 84:2496-2501

Hansen, L.M., Batzer, F.R., Gutmann, J.N. et al (1996) Evaluating ovarian
reserve: follicle stimulating hormone and oestradiol variability during cycle
days 2-5. Hum. Reprod., 11, 485-489.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.