Ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών του ορού.

Η τεχνική της ηλεκτροφόρησης χρησιμοποιείται για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό μορίων ποικίλου μοριακού βάρους ενός μίγματος, για τον προσδιορισμό μοριακού βάρους, για τον προσδιορισμό της καθαρότητας ενός δείγματος, για την απομόνωση, τον καθαρισμό και χαρακτηρισμό ουσιών.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την τεχνική της ηλεκτροφόρησης είναι το pH, η ιοντική ισχύς, η ιοντική σύσταση, η ένταση, η θερμοκρασία, ο χρόνος και το υπόστρωμα.

Στις διαγνωστικές ηλεκτροφορήσεις χρησιµοποιούνται πηκτώµατα αγαρόζης σε διάφορες συγκεντρώσεις ανάλογα µε το είδος των προς ανάλυση πρωτεϊνών.

Οι πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες ηλεκτροφορήσεις, είναι για την ανάλυση πρωτεινών του ορού σε λοιµώξεις, δυσλειτουργία οργάνων, των αιµοσφαιρινών σε αιµοσφαιρινοπάθειες, των λιποπρωτεϊνών του ορού σε υπερλιπιδαιµίες και των πρωτεϊνών που απεκκρίνονται στα ούρα σε νεφρική βλάβη.

Η ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών του ορού χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάγνωση και την παρακολούθηση ασθενών με μονοκλωνικές γαμμαπάθειες
και είναι μέθοδος μέτρησης της λευκωματίνης και κάθε μιας από τους τύπους των σφαιρινών, αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξης ορισμένων νόσων και της ανταπόκρισης τους στη θεραπεία.

Πηγές

ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΣ, Π. (2012) Αρχές Ηλεκτροφόρησης. 1η έκδοση. Αθήνα: ΑΤΕΙ Αθήνας.

Bradford, MM. (1976) A rapid and sensitive for the quantitation of microgram quantitites of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry 72

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.