Φαινότυπος Bombay

Ο φαινότυπος Bombay αποτελεί την πιο σπάνια ομάδα αίματος.

Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την ομάδα έχουν έλλειψη γονιδίου Η, έλλειψη αντιγόνου Η και δεν παράγουν τα αντιγόνα Α και Β.

Σε αυτό τον φαινότυπο δεν εκφράζονται τα αλληλόμορφα γονίδια FUT1 και FUT2, τα οποία είναι υπεύθυνα για την έκφραση των φουκοζυλομεταφορέων. Ωστόσο υπάρχουν και τα άτομα στα οποία εκφράζεται το γονίδιο FUT2 αλλά όχι το FUT1. Όπως και παραπάνω, και σε αυτή την περίπτωση το άτομο δεν μπορεί να εκφράσει λειτουργικά ένζυμα και να δημιουργήσει ομάδα αίματος.

Τα άτομα αυτά φαινοτυπικά ανήκουν στην ομάδα Ο, αλλά σε αντίθεση με τα άτομα Ο/Ο που δεν μπορούν να έχουν απογόνους ομάδος αίματος ΑΒ, τα h/h άτομα μπορούν να δώσουν απογόνους ΑΒ εάν το επικρατές Η αλλήλιο προέλθει από τον άλλο γονέα.

Οι ασθενείς με φαινότυπο Bombay μπορούν να μεταγγισθούν μόνο με αίμα της ίδιας ομάδας. Αντιθέτως η ομάδα αίματος Bombay μπορεί να μεταγγιστεί σε όλες τις ομάδες και υποομάδες αίματος της ΑΒΟ.

Πηγές

Kanchan, T. and Krishan, K. (2016). Blood Grouping. Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine, pp.425-432.

Khan, M. Q. (2009). Bombay blood group: A case report. Pac J Sci Technol, 10, 333- 7.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.