Εργαστηριακός έλεγχος οξείας περικαρδίτιδας

Ως Περικαρδίτιδα ορίζεται το οίδημα και η φλεγμονήτων πετάλων του περικαρδίου, δηλαδή του υμένα που περιβάλλει την καρδιά.

Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει:

 • Aντικειμενική ακρόαση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών
 • Διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα
 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Γενικής αίματος
 • Μέτρηση ουρίας, κρεατινίνης
 • Μέτρηση ALP. SGOT, SGPT, γ-GT
 • Mέτρηση K, Na, Ca
 • Προσδιορισμός CRP
 • Ταχύτητα καθιζήσεως αίματος
 • Μέτρηση τροπονίνης I ή T και CK-MB.
 • Μέτρηση TSH
 • Μέτρηση ανοσολογικών δεικτών
 • Αξονική ή και μαγνητική τομογραφία

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.