ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

Ο σίδηρος αποτελεί βασικό συστατικό των οργανισμών και είναι ενσωματωμένος σε πολλές κυτταρικές πρωτεΐνες.

Μπορεί να αποθηκεύεται στο ήπαρ, στον σπλήνα και στον μυελό των οστών, με τη μορφή της φερριτίνης ή της αιμοσιδηρίνης.

Η εργαστηριακή εκτίμηση της επάρκειας του σιδήρου γίνεται με την μέτρηση:

  • Σιδήρου
  • Σιδηροδεσμευτικής ικανότητας
  • Φερριτίνης
  • Υποδοχέων τρανσφερίνης
  • Ερυθροκυτταρικών δεικτών
  • ΔΕΚ
  • Ψευδαργυρούχου πρωτοπορφυρίνης (ZPP) ερυθρών
  • Χρώση για σίδηρο σε επίχρισμα μυελού

Πηγές

Beutler E. Disorders of iron metabolism. In M.A. Lichtman, T.J. Kipps, K. Kaushansky, E. Beutler, U. Seligsohn, & J. T. Prchal (Eds.), Williams hematology. 2006; (7th ed., pp. 511–553). New York: McGraw-Hill.

Dale JC, Burritt MF, Zinsmeister AR. Diurnal variation of serum iron, iron-binding capacity, transferrin saturation, and ferritin levels. American Journal of Clinical Pathology. 2002; 117:802–808.

Lee GR. Iron deficiency and iron-deficiency anemia. In G.R. Lee, J. Foerster, J. Lukens, F. Paraskevas, J.P. Greer, & G.M. Rodgers (Eds.), Wintrobe’s clinical hematology. 1998; (10th ed., pp. 979–1010). Baltimore, Maryland: Williams & Wilkins.

Beutler E, Felitti V, Ho NJ, Gelbart T. Relationship of body iron stores to levels of serum ferritin, serumiron, unsaturated iron binding capacity and transferrin saturation in patients with iron storage disease. Acta Haematologica. 2002;107: 145–149.

Mast AE, Blinder MA, Lu Q, Flax S, Dietzen DJ. Clinical utility of the reticulocyte hemoglobin content in the diagnosis of iron deficiency. Blood. 2002; 99:1489–1491.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.