Ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C

Η ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C είναι μια γλυκοπρωτεΐνη του πλάσματος που  εξαρτώμενη από τη βιταμίνη Κ, λειτουργεί ως αντιπηκτικό αναστέλλοντας τους παράγοντες της πήξης V και XIII.

Αποτελείται από δύο αλυσίδες συνδεδεμένες με δισουλφιδικές γέφυρες και η καταλυτική της δράση αυξάνει σημαντικά από τον συμπαράγοντα της πρωτεΐνης S.

Η ανεπάρκεια της, μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη.

Η συγγενής ανεπάρκεια της πρωτεΐνης C είναι μια κληρονομική, κυρίαρχου τύπου αυτοσωμική θρομβοφιλία και  προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιό της PC, στο χρωμόσωμα 2 (2q13-14) το οποίο αποτελείται από 9 εξώνια (I – IX).

Ασθενείς με ομόζυγες ελλείψεις, συνήθως πεθαίνουν ως αποτέλεσμα θρόμβωσης και ασθενείς με ετερόζυγη ανεπάρκεια πρωτεΐνης C έχουν συχνά θρομβοεμβολικά επεισόδια φλεβικής θρόμβωσης.

 

Πηγές

Heijboer H, Brandjes DP, Buller HR, Sturk A, ten Cate JW. Deficiencies of coagulationinhibiting and fibrinolytic proteins in outpatients with deep-vein thrombosis. N Engl J Med 1990; 323:1512-6.,

D’Ursi P, Marino F, Caprera A, et al. ProCMD: a database and 3D web resource for protein C mutants. BMC Bioinformatics. 2007; 8(Suppl 1):S11.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.