Ενδείξεις και συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν από έναν καρυότυπο.

Οι κυριότερες, ενδείξεις για καρυοτυπική ανάλυση στον προγεννητικό έλεγχο είναι επιγραμματικά: η ηλικία της εγκύου (>35), ο αυξημένος κίνδυνος στο βιοχημικό έλεγχο, οι υπερηχογραφικές ανωμαλίες του εμβρύου, οι γονείς που είναι φορείς χρωμοσωματικής ανακατάταξης, η προηγούμενη κύηση με χρωμοσωματική ανωμαλία, η διάγνωση φύλου σε κληρονομούμενα φυλοσύνδετα νοσήματα (από το βιβλίο «Human genetic problems and approaches» τουYogel Mutulsky).

Τα συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν μελετώντας ένα καρυότυπο είναι τα εξής:

  • Το είδος του οργανισμού. Υπάρχουν βέβαια οργανισμοί διαφορετικών ειδών που είναι δυνατό να έχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων.

  • Το φύλο του οργανισμού, αν αυτό καθορίζεται χρωμοσωμικά.

  • Ο απλοειδής ή ο διπλοειδής χαρακτήρας του οργανισμού.

  • Αριθμητικές ανωμαλίες (π.χ πολυπλοειδίες, μονοσωμίες, τρισωμίες).

  • Δομικές ανωμαλίες (π.χ μεταθέσεις, αναστροφές).

  • Iσοζυγισμένες και μη ισοζυγισμένες ανακατατάξεις.

  • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε όλα τα αναλυθέντα κύτταρα ή μόνο σε ένα ποσοστό αυτών (ύπαρξη μωσαϊκού σε ένα ποσοστό αυτών ή κλώνων σε περιπτώσεις νεοπλασιών).

  • Η παρουσία συγκεκριμένων ειδικών αλλοιώσεων που χαρακτηρίζουν κάποιο γενετικό σύνδρομο ή συγκεκριμένα είδη νεοπλασιών.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.