Διαγνωστική Προσέγγιση Υδροσάλπιγγας

Ο σαλπιγγικός παράγοντας αποτελεί τη βασικότερη αιτία υπογονιµότητας και σύµφωνα µε νεώτερα δεδοµένα απασχολεί περίπου το 40% των ζευγαριών που υποβάλλονται σε διάφορες µεθόδους υποβοηθούµενης αναπαραγωγής.

Συνήθης παθολογική κατάσταση σε γυναίκες µε σαλπιγγικό παράγοντα υπογονιµότητας και σε ποσοστό 35% αποτελούν οι υδροσάλπιγγες, µια χρόνια εξεργασία όπου το κωδωνικό άκρο αποφράσεται µε συνέπεια τη διάταση της σάλπιγγας και τη συλλογή υγρού µέσα σε αυτήν.

Η πυελική φλεγµονώδης νόσος αποτελεί τη κυριότερη αιτία σχηµατισµού υδροσάλπιγγας. Ο όρος αυτός περιλαµβάνει την οξεία, την υποτροπιάζουσα και τη χρόνια φλεγµονή του ενδοµητρίου, των σαλπίγγων, των ωοθηκών και των παρακείµενων προσβεβληµένων ιστών.

Οι περισσότερες περιπτώσεις πυελικής φλεγµονώδους νόσου, προκαλούνται από σεξουαλικώς µεταδιδόµενους µικροοργανισµούς όπως µυκόπλασµα, Chlamydia trachomatis και Neisseria gonorrhoeae. Ενδογενείς µικροοργανισµοί που βρίσκονται στο κόλπο και κυρίως αυτοί που προκαλούν βακτηριακή κολπίτιδα όπως Gardnerella vaginalis, Prevotella, Peptococcus και Peptostreptococcus, αποµονώνονται συχνά από το ανώτερο γεννητικό σύστηµα των γυναικών µε φλεγµονώδη νόσο της πυέλου. Η διασπορά των παθογόνων αυτών µκροοργανισµών µπορεί να γίνει αιµατογενώς, λεµφογενώς, είτε κατά συνέχεια ιστού µέσω του ενδοτραχήλου και της ενδοµήτριας κοιλότητας.

Οι Svensson και συν. διαπίστωσαν λαπαροσκοπικά ότι γυναίκες µε χλαµυδιακή λοίµωξη είχαν τις σοβαρότερες βλάβες στις σάλπιγγες λόγω της ήπιας κλινικής εικόνας, της µακροχρόνιας παραµονής των χλαµυδίων στις σάλπιγγες και κατά συνέπεια της καθυστερηµένης διάγνωσης και θεραπείας τους.

Ακόμα χειρουργικές επεµβάσεις στο γυναικείο γεννητικό σύστηµα µπορούν επίσης να προκαλέσουν πυελική φλεγµονώδη νόσο. Περίπου 15% των περιπτώσεων πυελικής φλεγµονής συµβαίνει µετά από κάποια επέµβαση στην ενδοµήτρια κοιλότητα. Κατά τους Eschenbach και Holmes στις επεµβάσεις αυτές περιλαµβάνονται η βιοψία του ενδοµητρίου, η τοποθέτηση ενδοµήτριου σπειράµατος, η υστεροσκόπηση, η υστεροσαλπιγγο- γραφία και οι αµβλώσεις. Η πιθανότητα πυελικής φλεγµονής σε γυναίκες που έχουν υποστεί άµβλωση στο πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης είναι 1 στις 200 περιπτώσεις.

Η υδροσάλπιγγα είναι επίσης αποτέλεσµα φλεγµονώδους διεργασίας µετά από χειρουργικές επεµβάσεις στη πύελο, ραγείσα έκτοπη κύηση, οξεία σκωληκοειδίτιδα, καθώς επίσης και από σοβαρού βαθµού ενδοµητρίωση.

Οι υδροσάλπιγγες διακρίνονται ιστοπαθολογικά σε παχυτοιχωµατικές και λεπτοτοιχωµατικές.

Η διάγνωση των υδροσαλπίγγων µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια της υστεροσαλπιγγογραφίας (ΥΣΓ), η οποία γίνεται µεταξύ της 6ης και 11ης ηµέρας του κύκλου και παρουσιάζει µεγάλη ειδικότητα στη διάγνωση περιφερικής απόφραξης. Η εξέταση διενεργείται υπό ακτινοσκοπική παρακολούθηση και µε την έγχυση σκιαγραφικού υγρού χαµηλού ιξώδους.

Η υδροϋπερηχογραφία είναι το ίδιο αποτελεσµατική µε την ΥΣΓ και παρουσιάζει λιγότερες επιπλοκές, µια και η υπερηχογραφική σκιαγράφηση της ενδοµήτριας κοιλότητας και των σαλπίγγων γίνεται µε την έγχυση φυσιολογικού ορού, αποφεύγοντας έτσι την έκθεση σε ραδιενέργεια και την ενδαγγείωση σκιαγραφικού υγρού.

Η κλασική διακολπική υπερηχογραφία , είναι αποτελεσµατική στη διάγνωση και έχει το πλεονέκτηµα ότι πραγµατοποιείται σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, χωρίς προετοιµασία. ∆ιαγιγνώσκει όµως υδροσάλπιγγες ΙΙΙ και ΙV σταδίου.

Το χρυσό κανόνα στη διάγνωση των υδροσαλπίγγων αποτελεί η λαπαροσκόπηση. ∆ε µας παρέχει όµως πληροφορίες για το εσωτερικό των σαλπίγγων, όπως την ύπαρξη ενδοσαλπιγγικών συµφύσεων και την ποιότητα του βλεννογόνου.

Πηγές

Bontis J, Tarlatzis B, Grimbizis G, Papadimas J, Pados G, Poyrnaropoulos F, Mantalenakis S. Microsurgical and laparoscopic management of tubal infertility: Report of 763 cases .

Middle East Fertility Society Journal Vol 1 No 1 ,1996

Μπόντης Ν Ιωάννης. Βασικές Γνώσεις Μαιευτικής &Γυναικολογίας. 2002;26:274.

Soper De, Brockwell NJ, Dalton HP. Microbial etiology of urban emergency department with ofloxacin. Am J Obstet Gynecol 1992; 167:653-60

Wasserheit JN, Bell TA, Kiviat NB, Wolner-Hanssen P, Zabriskie V, Kirby BD, et al. Microbial causes of proven pelvic inflammatory disease and efficacy of clindamycin and tobramycin. Ann Inter Med 1986; 104: 187-93

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Διαγνωστικό Test Covid-19

Αξιόπιστα και με ασφάλεια από το σπίτι σας

Θέλετε να μάθετε άμεσα, αξιόπιστα και από την ασφάλεια του σπιτιού σας αν νοσείτε από τον νέο κορωνοϊό COVID-19;

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.