Βιολογικοί δείκτες φλεγμονής

Ο βιολογικός δείκτης είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να μετρηθεί με αντικειμενικό τρόπο και αντικατοπτρίζει μια βιολογική κατάσταση.

Χρησιμοποιείται για να γίνει η διάγνωση μιας νόσου, η αναγνώριση των φαινοτύπων και ο έλεγχος της νόσου και η τροποποίηση μιας φαρμακευτικής αγωγής.

Οι Βιολογικοί δείκτες φλεγμονής είναι:

  • CRP (C- reactive protein)
  • Προκαλσιτονίνη (PCT)
  • Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
  • Κυτταροκίνες

Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πρωτεΐνη οξείας φάσης στην κλινική πράξη και μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση μεταξύ φλεγμονωδών και μη φλεγμονωδών παθήσεων,στην παρακολούθηση της ενεργότητας διαφόρων νοσημάτων καθώς και στην πρόγνωση ορισμένων ασθενειών.

Η προκαλσιτονίνη είναι ένα προπεπτίδιο της καλσιτονίνης και έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία (85%) και ειδικότητα (91%) για την επισήμανση των ασθενών με σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης που οφείλεται σε σήψη.

Η αντιθρομβίνη ΙΙΙ αδρανοποιεί τη θρομβίνη και είναι ένας καλός προγνωστικός δείκτης της έκβασης της σήψης.

Οι κυτταροκίνες είναι γλυκοπρωτεΐνες που εκκρίνονται από μακροφάγα, μονοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και ενδοθηλιακά κύτταρα. Οι πιο αντιπροσωπευτικές κυτταροκίνες που σχετίζονται με τη σήψη είναι ο παράγοντας νέκρωσης όγκου τύπου (TNFa), η ιντερλευκίνη –1, -6, -8, -10 (IL-1, IL-6, IL-8 IL-10)

Πηγές

https://www.sosiatroi.gr/wp-content/uploads/2015/08/6-CRP-SEPTIFAST.pdf

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.