Αντιμυλλέριος ορμόνη

Είναι μια διμερής γλυκοπρωτεϊνη που παράγεται από τα GCs και από τα ωοθυλάκια.

Η ορμόνη αυτή αναστέλλει τη διαδρομή των αρχέγονων ωοθυλακίων και μειώνει την ευαισθησία τους στην FSH.

Η συγκέντρωση της, στο αίμα είναι ενδεικτική του πληθυσμού των GCs στο εσωτερικό των ωοθυλακίων.

H Αντιμυλλέριος ορμόνη σχετίζεται θετικά με τον αριθμό των αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων.

Η συγκέντρωση της στον ορό του αίματος είναι ενδεικτική του ωοθηκικού αποθέματος στις γυναίκες που υποβάλλονται σε IVF.

Μπορεί να μετρηθεί σε οποιαδήποτε μέρα του κύκλου της εμμήνου ρύσεως.

Πηγή

La Marca A, Sighinolfi G, Radi D, Argento C, Baraldi E, Artenisio AC, et al. Anti-Mullerian hormone (AMH) as a predictive marker in assisted reproductive technology (ART). Human reproduction update. 2010;16(2):113-30.

Ford JH. Reduced quality and accelerated follicle loss with female reproductive aging – does decline in theca dehydroepiandrosterone (DHEA) underlie the problem? Journal of biomedical science. 2013;20:93.

Visser JA, Themmen AP. Anti-Mullerian hormone and folliculogenesis. Molecular and cellular endocrinology. 2005;234(1-2):81-6.

Nelson SM. Biomarkers of ovarian response: current and future applications. Fertility and sterility. 2013;99(4):963-9.

Weenen C, Laven JS, Von Bergh AR, Cranfield M, Groome NP, VisserJA, et al. Anti-Mullerian hormone expression pattern in the human ovary: potential implications for initial and cyclic follicle recruitment. Molecularhuman reproduction. 2004;10(2):77-83.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.