Αιμοθώρακας

Ο αιμοθώρακας οφείλεται στη συλλογή αίματος μεταξύ του πνεύμονα και του θωρακικού τοιχώματος.

Η κυριότερη αιτία τραυματικού αιμοθώρακα είναι η τρώση των μεσοπλευρίων αγγείων συνεπεία κακώσεως. Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν τη ρήξη του πνευμονικού παρεγχύματος, τη ρήξη της έσω μαστικής αρτηρίας, των πνευμονικών αγγείων και της αορτής.

Τα συμπτώματα είναι δυσπνοια και βήχας, ταχυκαρδία, πόνος στον θώρακα, κακουχία, αφρώδη, ροδόχροα, αιμόφυρτα πτύελα και κυάνωση.

Η ελάττωση του κυκλοφορούντος αίματος μπορεί να οδηγήσει σε καταπληξία, συμπίεση και ατελεκτασία του πνεύμονα.

Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει την ακτινογραφία θώρακος και την αξονική τομογραφία.

Η διάγνωση του αιμοθώρακα τίθεται με την παρακέντηση υπεζωκοτικού υγρού και τη μέτρηση αιμοσφαιρίνης σε αυτό.

Πηγές

Kshettry V, Bolman R. Chest trauma _ assessment, diagnosis, and management. Clin Chest Med 1994;15:137-46.

Cogbill Τ, Landercasper J. lnjury to the chest wall. In: MattoxK, FelicianoD, MooreE, editors. Trauma New York: McGraw-Hill; 2000. p. 483-504.

Ziegler D, Agarwal Ν. The morbidity and mortality of rib fractures. J Trauma 1994;37:975-9.

Vukich D. Pncumothorax, hemothorax, and other abnormalities of the pleural space. Emerg Med Clin Ν Am 1983;1:431-48

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.