ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19 / 2102222813 - ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15 / 2108816035

  • ΔΕΥΤ. - ΠΑΡ.: 6:45 - 21:00, ΣΑΒ.: 7:00 - 14:00

Μοριακή Βιολογία

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στο Μοριακό τμήμα  διενεργούνται οι εξετάσεις:

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

-Μοριακή ανάλυση αιμοσφαιρινοπαθειών (α-αλυσίδα)

-Μοριακή ανάλυση αιμοσφαιρινοπαθειών (β-αλυσίδα)

-Μοριακή ανάλυση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (50 μεταλλάξεις) Με Sequencing

-Μοριακή ανάλυση μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης (Μετάλλαξη delF508)

-Μοριακή ανάλυση μετάλλαξης αμφοτερόπλευρης κώφωσης (35delG)

-Αιμοχρωμάτωση Α (12 Μεταλλάξεις)

-Μεσογειακός πυρετός (12 Μεταλλάξεις)

-Μικροελλείψεις Υ χρωμοσώματος

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής έλλειψης 4q12 (FIP1L1/PDGFRα)

-Μοριακή διερεύνηση κλωνικότητας β-λεμφικών πληθυσμών

-Διερεύνηση κλωνικότητας υποδοχέα Τ-λεμφοκυττάρων (TCR β,γ,δ)

-Διερεύνηση κλωνικότητας υποδοχέα Τ-λεμφοκυττάρων-β

-Διερεύνηση κλωνικότητας υποδοχέα Τ-λεμφοκυττάρων-γ

-Διερεύνηση κλωνικότητας υποδοχέα Τ-λεμφοκυττάρων-δ

-Μοριακή διερεύνηση κλωνικότητας IgH

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(11;22)(q24;q12) (EWS/FL1)

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(21;22) (EWS/ERG)

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(11;22)(p13;q12) (EWS/WT1)

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(X;18) (SYT/SSX)

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(2;13)(q35;q14) (PAX3/FKHR)

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(1;13)(p36;q14) (PAX7/FKHR)

-Μοριακή ανίχνευση μεταλλάξεων cKIT (exons 9, 11, 13, 17)

-Μοριακή ανίχνευση/ποσοτικοποίηση οιστογονικού υποδοχέα –α

-Μοριακή ανίχνευση/ποσοτικοποίηση οιστογονικού υποδοχέα –β

-Μοριακή ανίχνευση/ποσοτικοποίηση προγεστερονικού υποδοχέα

-Μοριακή ανίχνευση έλλειψης του γονιδίου GSTT 1 τρανσφεράσης γλουταθειόνης T

-Μοριακή ανίχνευση έλλειψης του γονιδίου GSTM 1 τρανσφεράσης γλουταθειόνης

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(2;5) (NPM/ALK)

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(1;2) (TPM3/ALK)

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(2;3) (TFG/ALK)

-Μοριακή ανίχνευση αναστροφής χρωμοσώματος 2 (ATIC/ALK)

-Μοριακή ανίχνευση μεταλλάξεων k-Ras (10 μεταλλάξεις, exons 12, 13)

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης BRAF (V600E)

-Μοριακός έλεγχος εύθραστου Χ

-Γονιδιακός έλεγχος EGFR (ΕΞΩΝΙΑ 18-23)

-Μοριακή ανίχνευση έκφρασης τελομεράσης

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(15;17) (PML-RARa)

-Μοριακή ανίχνευση/ποσοτικοποίηση t(9;22) (BCR/ABL) (

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(8;21) (AML1/ETO)

-Μοριακή ανίχνευση αναστροφής χρωμοσώματος 16 (CBFb/MYH11)

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(4;11) (MLL/AF4)

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(12;21) (TEL/AML1

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(1;22) (OTT/MAL)

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης JAK2 (V617F

-Μοριακή ανίχνευση χρωμοσωμικής μετάθεσης t(11;14) (BCL1/IgH)

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης BCL-2

-Μοριακή διερεύνηση λευχαιμίας (Συνιστάται πρόσφατη αιμοληψία)

-Ανίχνευση/ποσοτικοποίηση μεταλλάξεων Α, Β, D ΤΟΥ m-RNA ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ NPM1 (Νουκλεοφωσμίνη)

-Μοριακή ανίχνευση μεταλλάξεων γονιδίου FLT-3 (ITDs, TDK)

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης παράγοντα-V (V-LEIDEN)

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης παράγοντα-V (R2 H1299A)

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης προθρομβίνης (Παράγοντας ΙΙ-G20210A)

-Παράγοντας XIII (Μετάλλαξη V34L

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR)

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης ομοκυστεϊναιμίας (MTHFR, Α1298C)

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης αναστολέα ενεργοποιημένου πλασμινογόνου (PAI-1)

-Μοριακή ανίχνευση πολυμορφισμού γλυκοπρωτεΐνης GPIa

-Ινωδογόνο-β (Μετάλλαξη –455 G>A

-Πολυμορφισμοί του υποδοχέα της ενδοθηλιακής πρωτεΐνης C (G4678C A1, Α4600G A3)

-Μοριακή ανίχνευση πολυμορφισμού απολιποπρωτεΐνης E (APO E)

-Απολιποπρωτεΐνη Β (Μετάλλαξη R3500Q)

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης (ACE, I/D)

-Πολυμορφισμός 786 T>C της συνθετάσης οξειδίου του αζώτου των ενδοθηλίων

-Πολυμορφισμός 894 G>Τ (Glu298Asp) συνθετάσης οξειδίου του αζώτου των ενδοθηλίων

 

-Πολυμορφισμός 804 C>A (Thr26Asn) ΤΗΣ λεμφοτοξίνης

-Πολυμορφισμός υποκινητή (θέσεις 2405 και 2418) πρωτεΐνης C

-Ανίχνευση μετάλλαξης α1-Αντιθρυψίνης (α1-ΑΤ)

 

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης θρομβοποητίνη (TPO)

 

-Μοριακή ανίχνευση ανθεκτικότητας στην κλαπιδογρέλη (PLAVIX

 

-Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης cMPL (ser505)

 

-Ανίχνευση αλληλομορφών του γονιδίου της μεθυλοτρανσφεράσης της θειοπουρίνης (TPMT) – Ευαισθησία στην αζαθειοπρίνη

 

-Ανίχνευση πολυμορφισμού AS680Serτου υποδοχέα της FSH

 

-Μοριακή τυποποίηση HLA-A

 

-Μοριακή τυποποίηση HLA-B

 

-Μοριακή τυποποίηση HLA-C

 

-Μοριακή τυποποίηση HLA-DR

 

-Μοριακή τυποποίηση HLA-DQ

 

-Mοριακή ανίχνευση Ηπατιτίδας Β

 

-Μοριακή ανίχνευση Ηπατίτιδας C

 

-Moριακή ανίχνευση HIV


-Τεστ Πατρότητας/Μητρότητας


-Τεστ βιολογικής συγγένειας

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εργαστήρια Meganalysisστο τηλέφωνο 2102222813.

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19 / 2102222813

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15 / 2108816035

Ωράριο Λειτουργίας

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 6:45 - 21:00,

ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:00 - 14:00

ΚΥΡΙΑΚΗ: Κλειστά