ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19 / 2102222813 - ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15 / 2108816035

  • ΔΕΥΤ. - ΠΑΡ.: 6:45 - 21:00, ΣΑΒ.: 7:00 - 14:00

Βιοχημικό

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

Στο Βιοχημικό τμήμα των εργαστηρίων Meganalysis διενεργούνται εξετάσεις κλινικής χημείας, οι ηλεκροφορήσεις, γίνεται η ανίχνευση των αιμοσφαιρινοπαθειών και υπολογίζονται τα επίπεδα φαρμάκων:

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

 

-Κάλιο (Κ+)

 

-Νάτριο (Να)

 

-Χλωριούχα (Cl)

 

-Ασβέστιο ολικό (Ca)

 

-Aσβέστιο ιονισμένο (Ca++)

 

-Φώσφορος (P)

 

-Μαγνήσιο (Μg)

 

-Διττανθρακικά (HCO3-)

 

-Κάλιο ούρων 24/ώρου (K-U)

 

-Νάτριο ούρων 24/ώρου (Νa-U)

 

-Χλωριούχα ούρων 24/ώρου (Cl-U)

 

-Ασβέστιο ούρων 24/ώρου (Ca-U)

 

-Φωσφορικά ούρων 24/ώρου (UPH)

 

-Μαγνήσιο ούρων 24/ώρου (Mg-U)

 

 

 

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

-Χαλκός (Cu)

 

-Χαλκός ούρων (Cu-U)

 

-Ψευδάργυρος (Zn)

 

-Ψευδάργυρος ούρων (Zn-U)

 

-Μόλυβδος αίματος (Pb)

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

-Άζωτο ορού (Ν)

 

-Άζωτο ουρίας (ΒUN)

 

-Άζωτο ούρων 24/ώρου (UN-U)

 

-Αμμωνία (NH3)

 

-Γαλακτικό οξύ (LAC)

 

-Γλυκόζη (GLC)

 

-Γλυκόζη ούρων 24/ώρου (GLC-U)

 

-Καρνιτίνη ολική ορού (TC)

 

-Κιτρικό οξύ ούρων (CA-U)

 

-Kρεατινίνη (Creatine)

 

-Κρεατινίνη ούρων 24/ώρου (Creatinine-U)

 

-Κάθαρση κρεατινίνης (Clearance Creatinine)

 

-Μυοσφαιρίνη ορού (Myo)

 

-Oξαλικά ούρων 24/ώρου

 

-Ουρία (UN)

 

-Oυρία ούρων 24/ώρου (UN-U)

 

-Κάθαρση ουρίας (Clearance UN)

 

-Ουρικό οξύ (UA)

 

-Χολερυθρίνη άμεση (D-BIL)

 

-Χολερυθρίνη έμμεση (INBIL)

 

-Χολερυθρίνη ολική (T-BIL)

 

 

 

EΝΖΥΜΑ

 

-Αλδολάση (ALD)

 

-Aλκαλική φωσφατάση (ALP)

 

-Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης (BSAP)

 

-Αμινοπεπτιδάση λευκίνης (LAP)

 

-Aμυλάση ορού (AMS)

 

-Αμυλάση ούρων πρωινά ή συγκεκριμένου χρόνου συλογής ή 24/ώρου (AMS-U)

 

-Αμυλάση παγκεατική (ΑMSp)

 

-Λιπάση (LIPA)

 

-Γλυκόζη-6-φωσφορική αφυδρογονάση (G-6-P-D)

 

-Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)

 

-γ-Γλουταμινοτρανσφεράση (γ-GT)

 

-Γλουταμινική οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT)

 

-Γλουταμινική πυροσταφυλική Τρανσαμινάση (SGPT, ALT)

 

-Κινάση Κρεατινίνης (CPK, CK)

 

-Kινάση Κρεατινίνης ισοένζυμο (CK MB)

 

-5-Νουκλεοτιδάση (5-ΝU)

 

-Όξινη φωσφατάση (ACP)

 

-Προστατικό κλάσμα όξινης φωσφατάσης (ACP-P)

 

-Ψευδοχοληνεστεράση ορού (SchE)

 

 

 

Kαρδιακοί δείκτες

 

-Μυοσφαιρίνη ορού (Myo)

 

-Oμοκυστείνη ορού (t Hcy)

 

-Τροπονινη Ι (cTnI)

 

-Τροπονίνη Τ (cTnT)

 

-C Aντιδρώσα πρωτείνη Ultra Sensitivity (CRP-UL)

 

-Κινάση Κρεατινίνης (CPK, CK)

 

-Kινάση Κρεατινίνης ισοένζυμο (CK MB)

 

-Type Νatriuretic Peptide (ΒΝP)

 

-Αμινοτελικό άκρο του προπεπτιδίου του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (pro-BNP II)

 

 

 

EIΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

 

-Αμυλοειδές Α (SSA)

 

-Α1-Αντιθρυψίνη (A1AT)

 

-α1-μικροσφαιρίνη (α1-Μ, ΗP)

 

-α1-μικροσφαιρίνη ούρων (α1-Μ, ΗP-U)

 

-α1-όξινη γλυκοπρωτείνη (Α1GP)

 

-α2-Μακροσφαιρίνη (α2-Μ)

 

-Aλβουμίνη, Λευκωματίνες (ALB)

 

-Πρωτείνες ολικές (TP)

 

-γ-σφαιρίνες

 

-σφαιρίνες ολικές

 

-Λευκωματικό πηλίκο

 

-Προαλβουμίνη (PAB)

 

-Ανοσοσφαιρίνη G gG)

 

-Yποκλάσεις IgGgG1, ΙgG2, ΙgG3, ΙgG4)

 

-Ανοσοσφαιρίνη A gA)

 

-Ανοσοσφαιρίνη M gM)

 

-Ανοσοσφαιρίνη D gD)

 

-Ανοσοσφαιρίνη E gE)

 

-C Aντιδρώσα πρωτείνη (CRP ποιοτικό)

 

-C Aντιδρώσα πρωτείνη (CRP ποσοτικό)

 

-C Aντιδρώσα πρωτείνη Hight Sensitivity (CRP-HS)

 

-Απτοσφαιρίνες (HPT)

 

-Πρωτείνες ούρων (TP-U)

 

-Πρωτείνη Bence-Jones  ούρα 24/ώρου

 

-Mικροαλβουμίνη ούρων (MALB)

 

-Σιδηροφυλλίνη (Τρανσφερίνη, TRF)

 

-β2-Μικροσφαιρίνη (β2-Μ)

 

-β2-Μικροσφαιρίνη ούρων (β2-Μ)

 

-Ιντελευκίνη-6 (IL6)

 

-Σερουλοπλασμίνη (CER)

 

-Συστατικό συμπληρώματος C3

 

-Συστατικό συμπληρώματος C4

 

umor Necrosis Factor-a (TNF-a)

 

-Φερριτίνη (FERR)

 

 

 

EΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

-Βιταμίνη 12 (Β12)

 

-Ερυθροποιητίνη (EPO)

 

-Σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC)

 

-Σίδηρος (Fe)

 

-Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

 

-Φυλλικό οξύ

 

 

 

 

 

ΆΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 

-Μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτανσίνης (ACE)

 

-Cystacin C (Cys C)

 

 

 

ΛΙΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

 

-Αθηρωματικός δείκτης HDL-C, LDL-C

 

-Αθηρωματικός δείκτης HDL-C, LDL-C, Lp(a)

 

-Αθηρωματικός δείκτης TG, HDL-C

 

-Αθηρωματικός δείκτης T-CHO, LDL-C

 

-Αθηρωματικός δείκτης APOB, APOA1

 

-Αποπολιπρωτείνη Α1 (APO A1)

 

-Αποπολιπρωτείνη Α2 (APO AII)

 

-Αποπολιπρωτείνη B (APO B)

 

-Αποπολιπρωτείνη B-100 (APO B-100)

 

-Αποπολιπρωτείνη CIII (APO CIII)

 

-Αποπολιπρωτείνη E (APO E)

 

-Eλεύθερα λιπαρά οξέα (FFA, NEFA)

 

-Λιπάση

 

-Λιπίδια ολικά

 

-Λιποπρωτείνη α  Lp (a)

 

-Λιποπρωτείνες-Φωσφολιπάσης Α2 Σύμπλοκο (PlAC, Lp-PLA 2)

 

-Τριγλυκερίδια (TG)

 

-Φωσφολιπίδια

 

-Φωσφολιπίδια HDL

 

-Φωσφολιπίδια LDL

 

-Φωσφολιπίδια VLDL

 

-Xoληστερόλη ολική (T-CHO)

 

-Χοληστερόλη HDL (HDL-C)

 

-Χοληστερόλη LDL (LDL-C)

 

-Χοληστερόλη VLDL (VLDL-C)

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ

 

-Ανοσοκαθήλωση (ΙFE)

 

-Aνοσοηλεκτροφόρηση ανοσοσφαιρινών

 

-Ανοσοσοηλεκτροφόρηση πρωτεινών ούρων (κ,λ)

 

-Ανοσοκαθήλωση πρωτεινών Bence-Jones

 

-Hλεκτροφόρηση πρωτεινών ορού

 

-Hλεκτροφόρηση πρωτεινών ούρων

 

-Hλεκτροφόρηση ισοενζύμων CPK

 

-Hλεκτροφόρηση ισοενζύμων LDH

 

-Hλεκτροφόρηση ισοενζύμων ALP

 

-Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεινών

 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

-Αιθανόλη

 

-Αιθανόλη ούρων

 

-Αμιωδαρόνη (Agaron)

 

-Αμφεταμίνες

 

-Βαλπροικό οξύ (Depakene)

 

-Bανκομυκίνη (Vancomycin)

 

-Βενζοδιαζεπίνες

 

-Διγιτοξίνη (Lanoxin, Digoxin)

 

-Θεοφυλλίνη, Αμινοφυλλίνη (Theo)

 

-Kαρβαμαζεπίνη (Tegretol)

 

-Λίθιο (Li)

 

 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

 

-α-εμβρυική σφαιρίνη (α-FP)

 

-Βλεννομιμητικό καρκινικό αντιγόνο (MCA)

 

-Δείκτης νεοπλάσματος πλακώδους τύπου (SCC)

 

-Ειδική νευρωνική ενολάση (NSE)

 

-Ca 125

 

-Ca 15-3

 

-Ca 19-9

 

-Ca 50

 

-Tag-72

 

-Cyfra 21-1

 

-Πεπτίδιο C

 

-Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών (TPA)

 

-CEA

 

-Eιδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)

 

-Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο (fPSA)

 

-5-Υδρόξυ-ινδολο-οξεικό οξύ

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εργαστήρια Meganalysisστο τηλέφωνο 2102222813.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19 / 2102222813

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15 / 2108816035

Ωράριο Λειτουργίας

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 6:45 - 21:00,

ΣΑΒΒΑΤΟ: 7:00 - 14:00

ΚΥΡΙΑΚΗ: Κλειστά