Τμήμα Μαστού Meganalysis

Το Τμήμα Μαστού των Διαγνωστικών εργαστηρίων Meganalysis απαρτίζεται από άρτια εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την διάγνωση των παθήσεων του μαστού.

Στο Τμήμα μας εκτελείται:

 • Ψηφιακή Μαστογραφία

 • Υπέρηχος Μαστών

 • Ελαστογραφία Μαστών

 • Παρακέντηση δια λεπτής βελόνης (FNA) Μαστών

 • Κυτταρολογική εξέταση εκκριμάτων των Μαστών

 • Καλλιέργεια εκκριμάτων των Μαστών

Ψηφιακή Μαστογραφία

Η Ψηφιακή Μαστογραφία είναι πλέον η συνέχεια της αναλογικής μαστογραφίας και είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος απεικόνισης του μαστού.

Η ψηφιακή μαστογραφία χρησιμοποιεί ακτίνες Χ, ώστε να παράγει εικόνες του μαστού. Δεν χρησιμοποιείται film αλλά ειδικός ανιχνευτής ακτίνων Χ, που μετατρέπει την ακτινοβολία σε φως. Το φως ακολούθως μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα που λαμβάνεται σε μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η μαστογραφία δεν προλαμβάνει την εμφάνιση του καρκίνου, απλά βοηθά να ανακαλυφθεί ο καρκίνος πολύ νωρίτερα απ’ ό, τι θα συνέβαινε αν αφηνότανε να γίνει αντιληπτός από την  ίδια τη γυναίκα ή από το γιατρό της με την κλινική εξέταση.

Έχει υπολογιστεί ότι η μαστογραφία μπορεί να διαγνώσει τον καρκίνο ενάμισι έως δύο χρόνια νωρίτερα.

Αυτή η πρωϊμότερη διάγνωση δίνει την ευκαιρία να είναι πιο αποτελεσματική η θεραπεία, ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να χρειαστεί η γυναίκα να υποβληθεί σε αφαίρεση του μαστού της.

Υπάρχουν επιστημονικές εταιρείες και φορείς υγειονομικής περίθαλψης που συνιστούν τον τακτικό μαστογραφικό έλεγχο από την ηλικία των 40 ετών και υπάρχουν φορείς και επιστήμονες που εκτιμούν ότι είναι ωφελιμότερο να αρχίζουν οι προληπτικοί έλεγχοι από την ηλικία των 50 ετών.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία συνιστά στις γυναίκες να αρχίζουν από την ηλικία των 40 ετών τον προληπτικό έλεγχο με κλινική εξέταση από γιατρό και στη συνέχεια σε συνεννόηση μαζί του να καταστρώνουν το ατομικό πλάνο της τακτικής προληπτικής παρακολούθησης τους, στην οποία μπορεί να περιληφθεί και η μαστογραφία.

Οι γυναίκες που έχουν επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό ή υπόκεινται στην επίδραση παραγόντων που ευνοούν την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού, πρέπει να αρχίζουν τις τακτικές προληπτικές εξετάσεις από μικρότερη ηλικία.

Η Ε.Α.Ε. συστήνει τον πληθυσμιακό έλεγχο με μαστογραφία κάθε δύο έτη. Για την κάθε ατομική περίπτωση, όμως, ο θεράπων γιατρός είναι σε θέση να επιλέξει το καταλληλότερο χρονικό διάστημα για την επανάληψη της προληπτικής μαστογραφίας (ένα ή δύο έτη).

Διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική μαστογραφία μπορεί να μειώσει κατά 25-30% ή και περισσότερο τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του μαστού.

Υπέρηχος Μαστών

Το υπερηχογράφημα μαστού είναι μια τεχνική απεικόνισης που χρησιμοποιείται συνήθως για την ανίχνευση όγκων και άλλες ανωμαλίες του μαστού. Ο υπερηχογράφος χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας για να παράγει λεπτομερείς εικόνες του εσωτερικού του μαστού.

Η εξέταση του υπερήχου του μαστού δεν αντικαθιστά την μαστογραφία

Το υπερηχογράφημα μαστού είναι συμπληρωματικός έλεγχος της μαστογραφίας, ειδικά σε ασθενείς που έχουν  πυκνό αδενικό ιστό καθώς επίσης και συμπληρωματικός έλεγχος στην κλινική εξέταση. Εάν έχουμε ένα ψηλαφητό εύρημα μπορούμε να δούμε αν είναι συμπαγές ή κυστικό.

Ελαστογραφία Μαστών

Η ελαστογραφία μαστού είναι μια αναπτυγμένη τεχνική υπερήχων, μη επεμβατική, που μπορεί να απεικονίσει και να μετρήσει την ελαστικότητα των ιστών.

Είναι μία επιπλέον εξέταση, η οποία συνίσταται μόνο στην περίπτωση που εμφανιστούν ευρήματα μη συμπαγή μορφολογικά. Αν η ελαστογραφία κάποια στιγμή κρίνεται απαραίτητη τότε αυτό θα σας το αναφέρει ο γιατρός σας.

Στην υπερηχογραφία του μαστού, η ελαστογραφία είναι χρήσιμη γιατί μπορεί:

 • Να διαφοροποιήσει τις καλοήθεις αλλοιώσεις του μαστού από τις κακοήθεις βλάβες και να τις χαρακτηρίσει.
 • Να αποτελεί μία συμπληρωματική αξιόπιστη μέθοδο για την διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
 • Να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα πρόγνωσης ή αντίδρασης στη χημειοθεραπεία.
 • Να σχεδιάζεται η βιοψία, ώστε τα δείγματα να είναι υψηλής διαγνωστικής αξίας.

Παρακέντηση δια λεπτής Βελόνης FNA

H παρακέντηση με βελόνη (FNA ή Fine needle aspiration) είναι μια εξέταση που συνιστάται σε περιπτώσεις που ο κλινικός ιατρός θέλει να διερευνήσει την πιθανή κακοήθεια μιας βλάβης.

Με την βοήθεια των υπερήχων δίνεται η δυνατότητα της κατευθυνόμενης παρακέντησης στα ύποπτα σημεία.

H ευαισθησία της είναι περίπου 83% και η ειδικότητά της περίπου 92%.

Η βελόνα της μεθόδου είναι μικρού διαμετρήματος (23-21 Gauge=0,6-0,8 mm) και χρησιμοποιείται για τη λήψη υλικού από συμπαγή όργανα, όπως για παράδειγμα, ο μαστός. Η σύριγγα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αρνητικής πίεσης είναι μια κοινή σύριγγα των 20 ml.

Η βελόνα ουσιαστικά φέρνει σε επαφή το εσωτερικό του οργανισμού με το εξωτερικό περιβάλλον και τα κύτταρα του ύποπτου ογκιδίου αναγκάζονται να κινηθούν προς τα έξω και μέσα στη βελόνα, υπακούοντας στη διαφορά πίεσης μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η FNA επιλέγεται γιατί:

 • Έχει χαμηλό κόστος.

 • Είναι ελάχιστα τραυματική ως επεμβατική τεχνική.
 • Παρέχει γρήγορο και ακριβές αποτέλεσμα.
 • Βοηθά στον προεγχειρητικό σχεδιασμό της θεραπείας.
 • Μπορούν να εκτελεστούν ανοσοκυτταροχημικοί ή μοριακοί δείκτες.
 • Μπορούν να αναγνωριστούν και να χαρακτηριστούν οι αλλοιώσεις.
 • Δεν προκαλεί αντίστοιχη καρκινική διασπορά, λόγω της μικρής διατομής της χρησιμοποιούμενης βελόνας.
 • Αποφεύγεται η ανοιχτή βιοψία σε μη νεοπλασματικές αλλοιώσεις.
 • Προσφέρει ακριβή και γρήγορη εκτίμηση της υποτροπής σε τοπικά αναπτυσσόμενους καρκίνους.

Ως αντένδειξη της διενέργειας παρακέντησης διά λεπτής βελόνης, θεωρείται η σοβαρή διαταραχή των φυσιολογικών αιμοστατικών μηχανισμών, ειδικά σε όργανα που χαρακτηρίζονται από μεγάλη αγγειοβρίθεια.

Μια ακόμα αντένδειξη της FNA αποτελεί η έλλειψη συνεργασίας από τον ασθενή.

Οι επιπλοκές που μπορεί να παρατηρηθούν κατά τη διενέργεια μιας FNA είναι πολύ σπάνιες και περιλαμβάνουν το σχηματισμό αιματώματος, την τρώση κάποιου αγγείου ή νεύρου της παρακεντούμενης περιοχής.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ: Λεωφόρος Βεϊκου 19

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΥΨΕΛΗ: Πλατεία Κανάρη 15

Ακολουθήστε μας

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια Γαλατσίου & Κυψέλης λειτουργούν διαχρονικά με αγάπη για την υγεία και τον άνθρωπο και με σύμμαχο την επιστημονική ιατρική κατάρτιση και τη σύγχρονη τεχνολογία διαθέτουν την εμπειρία που στοχεύει στην ακρίβεια της διάγνωσης και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο meganalysis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.