Μικροβιολογικό

Στο Μικροβιολογικό Τμήμα διενεργούνται όλες οι μικροβιολογικές εξετάσεις .

 

-Λήψη και καλλιέργεια ρινικού εκκρίματος

 

-Λήψη και καλλιέργεια ωτικού εκκρίματος

 

-Καλλιέργεια οφθαλμικού εκκρίμματος

 

-Καλλιέργεια εκκρίματος επιπεφυκότα

 

-Καλλιέργεια ξέσματος κερατοειδή

 

-Λήψη και καλλιέργεια φαρυγγικού εκκρίματος

 

-Step test

 

-Καλλιέργεια πτυέλων

 

-Καλλιέργεια πτυέλλων για το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης

 

-Καλλιέργεια βρογχικού εκκρίματος

 

-Καλλιέργεια γαστρικου υγρού

 

-Καλλιέργεια δωδεκαδακτυλικού υγρού

 

-Καλλιέργεια ασκητικού, περιτοναικού, πλευριτικού υγρού

 

-Καλλιέργεια αρθρικού υγρού

 

-Καλλιέργεια καθετήρων

 

-Λήψη και καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος

 

-Λήψη και έλεγχος άμεσου κολπικού για Μύκητες, Τριχομονάδες, Νeisser, Clue cells, πυοσφαίρια, ερυθρά, επιθήλια

 

-Λήψη και καλλιέργεια ενδοτραχηλικου επιχρίσματος για την διάγνωση Χλαμυδίων

 

-Λήψη και καλλιέργεια ενδοτραχηλικου επιχρίσματος για την διάγνωση Μυκοπλάσματος-Ουρεοπλάσματος

 

-Λήψη και καλλιέργεια ενδοτραχηλικού εκκρίματος για την διάγνωση του γονόκοκκου

 

-Καλλιέργεια ουρηθρικού εκκρίματος

 

-Καλλιέργεια σπέρματος για μικροργανισμούς

 

-Καλλιέργεια σπέρματος για Μυκόπλασμα, Ουρεόπλασμα

 

-Καλλιέργεια σπέρματος για Χλαμύδια

 

-Σπερμοδιάγραμμα

 

-Καλλιέργεια πύου

 

-Καλλιέργεια τραύματος

 

-Καλλιέργεια εγκαύματος

 

-Καλλιέργεια ξεσμάτων δέρματος-ονύχων

 

-Ανίχνευση μυκήτων

 

-Γενική και καλλιέργεια ούρων

 

-Παρασιτολογική κοπράνων

 

-Καλλιέργεια κοπράνων

 

-Mayer κοπράνων

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εργαστήρια Meganalysis, στο τηλέφωνο 2102222813.