Προσφορά Δήμου Γαλατσίου

Εκ των πραγμάτων, οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής Κοινωνίας…

Για τη συνεχιζόμενη προσφορά τους, αλλά και για λόγους ευαισθησίας απέναντι σε μια ομάδα πολιτών που καθίστανται εκ των πραγμάτων όλο και πιο αδύναμοι, έχουμε όλοι την υποχρέωση να φροντίζουμε...

Μεγαλώσαμε μαζί τους… Μεγαλώνουν μαζί μας…

O Δήμος Γαλατσίου και τα εργαστήρια Meganalysis προσφέρουν:

Μια φορά το μήνα δωρεάν τις εξετάσεις : ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ, ΣΑΚΧΑΡΟ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Και όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις…με τιμές κρατικού τιμολογίου

Ειδικά οι εξετάσεις : ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, XΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΙΝR) προσφέρονται ιδιωτικά σε ακόμα καλύτερη και προσιτή τιμή

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 2102222813.