Γυναικολογικό Check up

Τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο κάθε γυναίκα θα πρέπει να υποβάλλεται σε έναν προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο. Είναι σημαντικός για την υγεία, την αρτιμέλεια και την γονιμότητα της γυναίκας.  Προτείνουμε τις παρακάτω γυναικολογικές εξετάσεις :

 

1) MICRO CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ  20 ΕΥΡΩ)

 • Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος
 • Μύκητες
 • Τριχομονάδες
 • Neisser
 • Αερόβια καλλιέργια
 • Αναερόβια καλλιέργεια

2) MEDIUM CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 35 ΕΥΡΩ)

 • Καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος
 • Μύκητες
 • Τριχομονάδες
 • Neisser
 • Αερόβια καλλιέργια
 • Αναερόβια καλλιέργεια
 • Μυκόπλασμα-Ουρεόπλασμα
 • Χλαμύδια

3) MEGA CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 1  (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 40 ΕΥΡΩ)

 • MEDIUM CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
 • TEST PAP (τεστ Παπανικολάου)

 4) MEGA CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 2  (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 60 ΕΥΡΩ)

 • MEDIUM CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
 • TEST PAP (τεστ Παπανικολάου)
 • Ενδοκολπικός υπέρηχος

5) TΕΣΤ ΠΑΠANIΚΟΛΑΟΥ   (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 15 ΕΥΡΩ)

 

6) THIN PREP (TEST ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ)   (ΠΡΟΣΦΟΡΑ 35 ΕΥΡΩ)

 

7) CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 30 ΕΥΡΩ)

 • Υπέρηχος Μαστών
 • TEST PAP (τεστ Παπανικολάου)

8) CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 30 ΕΥΡΩ)

 • Υπέρηχος Μήτρας-Ωοθηκών
 • TEST PAP (τεστ Παπανικολάου)