Προληπτικός Έλεγχος Σιδηροπενίας

Προληπτικός έλεγχος Σιδηροπενίας (15 EYRO)

  • Γενική αίματος
  • Σίδηρος ορού
  • Φερριτίνη ορού