Προληπτικός Έλεγχος Νεφρών

Προληπτικός Έλεγχος Νεφρών (30 EURO)

  • Υπέρηχος νεφρών
  • Γενική Ούρων
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη